AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID UITBATING

Aansprakelijkheid van uw bedrijf
  • Ten gevolge van de uitoefening van uw zelfstandige activiteit onder de vorm van eenmanszaak of vennootschap, kan er door de aansprakelijkheid van de bedrijfsleider, personeelsleden, installaties of gebouwen, schade ontstaan aan derden.


  • Ten tweede kan er schade ontstaan door de goederen na levering of door werken na uitvoering ervan. Deze polis is een aanvulling op het contract BA-uitbating voor de schade, die pas na de uitvoering van de werken of verstrekking van de diensten of levering van de goederen, zichtbaar wordt.
    Voorbeelden hiervan zijn de gevolgen van een voedselvergiftiging bij een traiteur, slager, bakker, en de schade aan een woning ten gevolge van het lekken van een waterleiding na werken uitgevoerd door een installateur centrale verwarming of sanitair.


  • Schade aan toevertrouwde goederen: schade aan goederen die u ontvangt om te herstellen. Dit gaat in vanaf het moment dat u het goed toevertrouwd krijgt tot het moment van de teruggave. In deze polis is de schade gewaarborgd welke ontstaan is aan goederen die ter beschikking gesteld zijn aan de verzekerden om aan deze goederen te werken. Vb: Het meest voor zich sprekende voorbeeld is de schade aan de wagen die de garagist diende te herstellen; door een vergetelheid zijn de onderdelen niet voldoende vastgemaakt of is er geen voldoende motorolie gegoten.


Door één van deze oorzaken kan de toekomst van uw bedrijf in gedrang komen.
De BA-uitbating is hiervoor de noodzakelijke oplossing.

Basiswaarborgen van deze polis

Lichamelijke schade schade die andere ondervinden.
Stoffelijke schade (eventueel met de optie toevertrouwde goederen), aan goederen, gebouwen, … van uw klant of anderen
Onstoffelijke schade die uit de twee voorgaande voortvloeien bv:
De bewoner van een uitgebrand appartement die zijn woonplezier en woonrecht verliest.
De zelfstandige die winst derft omdat hij zijn vernielde voertuig niet meer kan gebruiken om te werken…
Het financiële verlies (zoals de noodzaak voor een handelaar om zijn winkel te sluiten door waterschade in een aanpalend appartement.
Voor bepaalde beroepen waarborgt men zowel de schade veroorzaakt aan derden in het kader van de beroepsaansprakelijkheid als de schade die het gevolg is van de beroepsactiviteit zelf. Dit is de extra-contractuele en contractuele aansprakelijkheid.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BRAND EN ONTPLOFFING

Objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing

Brandverzekering

Naar aanleiding van de dramatische brand in het Switelhotel te Antwerpen is de verzekering “objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing” wettelijk gereglementeerd.

Kenmerk van deze verzekering is de waarborgverstrekking bij schade, zonder dat de uitbater van een, van de bij wet opgestelde lijst, publiektoegankelijke gebouwen en/of handelszaken, aansprakelijk is ten gevolge van brand en/ontploffing. Er dient dus geen fout bewezen te worden door het slachtoffer. Want ook als u niet in fout bent, bent u aansprakelijk bij een brand of ontploffing in uw zaak. Het bewijs dat men schade geleden heeft ten gevolge van brand of ontploffing is voldoende.

Deze verzekering vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade van de slachtoffers van brand of ontploffing. Zowel voor lichamelijke als voor stoffelijke schade zijn er door de overheid minimum te verzekeren kapitalen opgelegd.

Bent u uitbater van een handelszaak of organisator waarbij publiek aanwezig kan zijn, informeer u over de eventuele verplichting van deze verzekering!

Voornaamste, doch niet limitatieve gelegenheden:

Discotheken, dancings, openluchtbals, tenten en alle gelegenheden waar er gedanst wordt,
Hotels, motels, restaurants, cafés: de oppervlakte, het aantal bedden en/of kamers is hier bepalend,
Bioscopen,
Sportzalen,
Kleinhandelaars en verkoopsplaatsen,
Gebouwen voor de uitoefening van een eredienst.
De oppervlakte, opengesteld voor het publiek, de aard van de activiteit, het aantal kamers en/of bedden, het aantal toegelaten personen, … bepalen de eventuele wettelijke verplichting deze verzekering te onderschrijven alsmede de premie hiervoor!

Wie dient zich verplicht te verzekeren?

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOERTUIGEN

Burgerlijke aansprakelijkheid voor uw bedrijfswagen(s)

De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) vergoedt alle schade die u aan andere veroorzaakt bij een ongeval met uw voertuig (of moto). Het is een wettelijk verplichte verzekering. Uw autoverzekering BA is geen overbodige luxe. De kosten kunnen na ongeval snel hoog oplopen.

Deze polis vergoedt de lichamelijke en materiële schade aan derden. Ook de inzittenden van het verzekerde voertuig worden als derden beschouwd, zij kunnen dus ook op deze waarborg beroepen voor hun letsels, alsook voor hun materiele schade. Enkel de bestuurder kan geen vergoeding bekomen voor zijn schade, waarvoor hij aansprakelijk gesteld wordt. Hiervoor kan men zich indekken via de bestuurdersverzekering.

De premie voor een autoverzekering BA wordt bepaald in functie van verschillende parameters afhankelijk van de gebruikelijke bestuurder en het voertuig en zijn gebruik.

De waarborg voor een aanhangwagen tot 750 kg is gratis in de polis opgenomen.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x