Vergoedingen

Teneinde onze beroepsactiviteiten en dienstverlening te kunnen uitoefenen ontvangt ons kantoor een vergoeding voor de gepresteerde diensten.
  1. Vóór het afsluiten van een contract (marktonderzoek, opleiding, etc.)
  2. Uitgaande van uw behoeften, polissen onderhandelen met maatschappijen.
  3. Ná het sluiten van de overeenkomst (opvolging behoeften, schaderegeling, verdediging t.o.v. verzekeraar, briefwisseling, …)
Mogelijke vergoedingen zijn:

· Vergoedingen betaald door de cliënt voor het verstrekken van een verzekeringsbemiddelingsdienst. Als cliënt wordt u vooraf op passende wijze geïnformeerd over de kosten en lasten hieraan verbonden alsook over de betaalwijze van deze kosten en lasten.

· Vergoedingen die toelaten of die nodig zijn om verzekeringsbemiddeling mogelijk te maken. Deze vergoedingen zijn ook gekend onder de benaming ‘proper fees’ of ‘passende vergoedingen’. Het gaat om vergoedingen die door de dienstverlener worden gestort aan een derde; en die toelaten of nodig zijn om de cliënt de verzekeringsbemiddelingsdienst te geven die hij heeft gevraagd; en die geen belangenconflict kunnen veroorzaken. Voorbeelden van deze vergoedingen zijn herverzekeringspremies, erelonen van experten op wie u een beroep doet, wettelijke bijdragen,…

· Vergoedingen die we ontvangen vanwege de verzekeringsonderneming onder de vorm van een deel van de betaalde premie. Deze vergoedingen kunnen eenmalig of regelmatig zijn en op verschillende manieren berekend worden. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x