AANVULLENDE ZORGVERZEKERING

Aanvullende zorgverzekering “DKV Home Care”
De beste zorgen levenslang.

U bent nog actief, onafhankelijk van anderen en in goede gezondheid?

Niemand weet echter wat morgen te bieden heeft. Het is best mogelijk dat u vroeg of laat, ongeacht uw leeftijd, door een ziekte of door een ongeval, hulp nodig heeft bij de handelingen van het dagelijkse leven (eten, wassen, aankleden, poetshulp, …).

Dankzij DKV HOME CARE, de aanvullende Zorgverzekering van DKV, de privé-ziekteverzekeraar bij uitstek, geniet u een dagvergoeding op de wettelijke zorgkas, die u kan aanwenden in alle vrijheid en zoals u het best uitkomt.

Daar de wettelijke Zorgkas enkel een beperkte tegemoetkoming verleent aan de zwaar zorgbehoevenden, is een aanvullende zorgverzekering een must voor jong en oud.

Hoe werkt het?

U kan uw formule vrij kiezen in functie van uw gewenste zorg en uw budget.

DKV HOME CARE, de aanvullende zorgverzekering van DKV, voorziet niet-medische thuiszorg na een hospitalisatie en een maandelijkse vergoeding in geval van zware en langdurige zorgbehoefte.

4 verschillende formules: Basic, Classic, Comfort en Top.

Zorgmanagement

Deze service zorgt voor :

  • telefonische bijstand 24/24u
  • de organisatie en coördinatie van de niet-medische zorg
Zorg in natura

Deze service biedt niet-medische thuiszorg in functie van de gekozen formule:

  • na 1 nacht verblijf in het ziekenhuis
  • in geval van zorgbehoefte en nood aan thuiszorg
  • door een verstrekker die erkend is door de verzekeraar.
Thuiszorg

Deze service biedt een verzekerde maandelijkse vergoeding in geval van zware en langdurige thuiszorg

Residentiële zorg

Deze service biedt een verzekerde maandelijkse vergoeding in geval van zware en langdurige residentiële zorg.
Vanaf de leeftijd van 75 jaar wordt de verzekerde maandelijkse vergoeding, voor de duur van het verblijf, aangevuld met een bijkomende maandelijkse vergoeding tot:

  • de gemiddelde officiële prijs van alle residentiële instellingen in België (formule Comfort)2
  • de officiële prijs van het verblijf (formule Top)3

Dankzij plan Exo, vrijstelling van premiebetaling van de waarborg DKV HOME CARE vanaf 65 jaar in geval van maandelijkse vergoeding voor residentiële zorg.

Overzicht

DKV-overzicht

DKV-overzichtBrochure DKV Home Care

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x