Autoverzekeringen

BA MOTORVOERTUIG

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORVOERTUIG

BA Autoverzekering
Burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen

De wettelijke verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (BA) vergoedt alle schade die u aan derden veroorzaakt tengevolge van een ongeval met dit motorvoertuig. Het is een wettelijk verplichte verzekering. Uw autoverzekering BA is geen overbodige luxe. De kosten kunnen na ongeval snel hoog oplopen.

Deze polis vergoedt de lichamelijke en materiële schade aan derden.
Ook de inzittenden van de verzekerde voertuigen worden als derden beschouwd, zij kunnen zich dus ook op deze waarborg beroepen voor hun lichamelijke en stoffelijke schade. De bestuurder kan echter voor zijn lichamelijke schade enkel vergoeding bekomen bij een aansprakelijk ongeval via de bestuurdersverzekering.

De premie voor een motorvoertuigenverzekering BA wordt bepaald in functie van verschillende parameters zoals de gebruikelijke bestuurder, het voertuig en het gebruik ervan.

De waarborg voor een aanhangwagen tot 750 kg is gratis in de polis opgenomen.

De combinatie van uw auto-en motoverzekering verschaft u een belangrijke korting voor uw motoverzekering.

Bereken zelf uw moto- en bromfietsverzekering bij AXA Belgium.
Klik hier voor de online module.

Als onafhanelijk verzekeringskantoor werken wij echter voor meerdere maatschappijen, dus wenst u voor uw moto- of bromfietsverzekering een vergelijking kan u steeds bij ons terecht. Tevens is onderstaande link voor de berekeningsformule een indicatie van de prijs. 
Contacteer ons kantoor voor de scherpste prijs voor uw moto- of bromfietsverzekering!

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist!

RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIG

Rechtsbijstand Motorvoertuig

Rechtsbijstand

De verzekerde kan als eigenaar, gebruiker of inzittende van een voertuig gebruik maken van de hem aangeboden rechtshulp bij burgerlijk verhaal tegen de aansprakelijke tegenpartij en bij strafrechtelijke of burgerlijke vordering door de overheid of de tegenpartij die tegen de verzekerde een vordering instelt.

De vrije keuze van advocaat, expert op medisch of materieel vlak, en een correcte bepaling van de objectiviteitsclausule zijn wel een must in deze polissen.

Basiswaarborgen

De basiswaarborgen kunnen ook op verzoek uitgebreid worden door rechtshulp bij aan- en verkoop, onderhoud en herstelling van het verzekerde voertuig, alcoholintoxicatie,
bij verkeersovertredingen, geschillen in verband met het rijbewijs, zware fout en problemen met de regeling van een schadegeval met de verzekeraar BA van het voertuig.

Meerdere voertuigen kunnen in één polis opgenomen worden, dit heeft op vlak van de premie altijd een voordeel.

Keuzewaarborg

Deze waarborg kan als keuzewaarborg ook gecombineerd worden met de rechtsbijstandsverzekering woning en/of gezin.

Voorbeelden (van maatschappij LAR)

… u naar de supermarkt gaat met het hele gezin. Als u na het winkelen terugkomt bij uw wagen, ziet u dat hij over de hele lengte bekrast is door een kleine jongen die zich geamuseerd heeft met een winkelwagentje. Zijn vader verontschuldigt zich wel, maar weigert te betalen. De maatschappij zal een expert aanstellen, zijn ereloon ten laste nemen en zal het schadebedrag bij de familiale verzekering van de tegenpartij of bij de tegenpartij zelf recupereren.

… u wordt vervolgd voor de rechtbank omdat u 79 km/u reed waar u slechts 50 km/u mocht. De kosten voor uw advocaat lopen snel op tot  € 700 – € 1.000. Maar die zijn voor rekening van de maatschappij.

… u in een parkeergarage tegen een muurtje rijdt. Uw omniumverzekeraar weigert u te vergoeden. Hij beweert dat de schade op een andere manier werd veroorzaakt. Ondanks het feit dat onze expert uw versie bevestigt, blijft uw omniumverzekeraar weigeren. Via de rechtbank en met hulp van uw advocaat naar keuze, bekomen ze uiteindelijk een volledige vergoeding. De kosten van expert en advocaat lopen snel op tot boven de € 2000. Deze nemen zij vanzelfsprekend ten laste.

… u er op uittrekt voor een fietstocht. Maar u wordt aangereden door een wagen en komt ten val. U moet naar het ziekenhuis voor behandeling en van uw fiets blijft weinig over. Dan zorgen zij dat de schade en de kosten voor de behandeling van uw letsel vergoed worden door de verzekeraar van de bestuurder die u aanreed. Zij zullen met behulp van een raadsdokter uw letsels en al hun gevolgen correct laten inschatten en zorgen dat u een complete schadevergoeding bekomt, zo nodig voor de rechtbank. In dit laatste geval kunnen de kosten heel snel tot vele duizenden euro’s oplopen en eigenlijk de bekomen schadevergoeding uithollen. Natuurlijk niet als u een rechtsbijstandsverzekering hebt die de kosten van experten, raadsdokters, advocaat en gerecht ten laste neemt.

… u langsgaat bij uw garagist voor een klein onderhoud. Maar nadien blijkt dat hij heeft nagelaten om olie bij te vullen en uw motorblok loopt schade op. Dan halen zij er een expert bij om de schade te bepalen, die hoog oploopt want de motor dient volledig te worden vervangen. We zorgen dat deze schade hersteld wordt op kosten van de garagist , waarbij de expert de herstellingen opvolgt. De erelonen van de expert betaalt de maatschappij.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

STOFFELIJKE SCHADE VOERTUIG

Omniumverzekering

Rechtsbijstand voertuig

Uw verplichte verzekering BA auto zorgt ervoor dat alle schade die u veroorzaakt aan andere gedekt is. Maar wat met de schade aan uw wagen? Met een omniumverzekering klein of groot bepaalt u zelf het niveau van uw bescherming en schadevergoeding bij een ongeval, of u nu in recht bent of niet.

Beperkte omnium
(standaard zonder vrijstelling)
 • Glasbraak: alle gebroken of gebarsten ruiten. Uw schuifdak en koplampen kunnen afhankelijk van de gekozen maatschappij afzonderlijk verzekerd worden.
 • Diefstal: de schade (verdwijning, beschadiging en vernieling) na diefstal of poging tot diefstal van het voertuig of een onderdeel (radio); (hier kan u zelf kiezen voor een verhoging van de vrijstelling) Voor deze waarborg kan de maatschappij u een verplichting opleggen betreffende het alarmsysteem op de wagen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de te verzekeren waarde van de wagen.
 • Brand, explosie of bliksem;
 • Natuurkrachten en dieren: alle rechtstreekse schade door o.a. een bodemverschuiving, overstroming, aardbeving, hagel, sneeuwdruk en aanrijding met een dier.
Volledige omnium

De volledige omnium vergoedt de schade aan uw wagen door een ongeval en daden van vandalisme. U heeft zelf de keuze voor het bepalen van de vrijstelling en de periode van waardebehoud. Al is dit laatste ook afhankelijk van de ouderdom van de wagen.

Waardebehoud en verzekerde waarde van het voertuig.

De premie van de omnium zal altijd rekening houden met de verzekerde waarde van de wagen. Ook hierin heeft u als klant 2 mogelijke waarde waarop de verzekering zal vergoeden:

 • Cataloguswaarde: dit is de nieuwwaarde van de wagen exclusief BTW en exclusief de genoten kortingen en inclusief de opties. (Kort gezegd: de eigenlijke volledige waarde van de wagen)
 • Factuurwaarde: dit is het bedrag dat u betaalde, hetgene vermeld op de aankoopfactuur exclusief BTW.

Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de gekozen formule in volledige omnium kan u kiezen uit tal van verschillende formules en vrijstellingen in stoffelijke schade. Tevens zal u dan ook een keuze moeten maken in de periode waarin de wagen zijn volledige waarde zal behouden. De vergoeding bij schade geschiedt op basis van de gekozen formule “cataloguswaarde” of “factuurwaarde” alsook de aftrek van de gekozen vrijstelling. Verhoogd met een niet-recupereerbare BTW.

Beperkte- of volledige omnium?
Wij raden een volledige omnium aan zolang uw autofinanciering loopt. Maar u kiest natuurlijk zelf!
Bijkomende voordelen

De eventuele gekozen vrijstelling voor de waarborg “schade door ongevallen” en “vandalisme” is standaard niet van toepassing voor de waarborgen “diefstal, brand, glasbreuk, natuurelementen en aanrijding met dieren”,
De opties aan het verzekerde voertuig kunnen ook opgenomen worden in de waarborgen,
In geval van totaal verlies wordt de BTW en de belasting op inverkeerstelling ook vergoed, ook indien het voertuig niet vervangen wordt.
De formule van afschrijving van het voertuig kan door de verzekeringsnemer vrij bepaald worden. Bij gedeeltelijke schade, dus geen totaal verlies van het voertuig, is er geen onderscheid tussen de verschillende formules van afschrijving van het verzekerde voertuig.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

BESTUURDERSVERZEKERING

Bestuurdersverzekering / Verkeersdeelnemer

Bestuurdersverzekering

Wie zich in het verkeer begeeft weet dat een verkeersongeval om de hoek loert.

Als u dan als bestuurder bij een ongeval in fout bent, beschermt uw BA-autoverzekeraar de inzittende maar niet uzelf. U draait dus zelf op voor alle medische kosten, inkomensverlies, enz.

Deze leegte wordt opgevangen door de bestuurdersverzekering, die de lichamelijke schade van het slachtoffer (bestuurder) vergoedt, zelfs als hij in fout is!

Voor deze polis kan u een keuze maken uit 4 verschillende formules:
 • Verzekeringnemer als bestuurder in alle wagens;
 • Gezin als bestuurder in alle wagens;
 • Gezin als inzittende (bestuurder én passagier) in alle wagens;
 • Gezin in verkeer: de ruimste formule
  • Bestuurder of passagier in rij- of vaartuig;
  • Passagier van openbaar vervoermiddel;
  • Voetganger of fietser;
  • Bestuurder of duozitter van een motorfiets (mits bijpremie).
 Afhankelijk van de gekozen dekking kan u vergoed worden volgens 2 verschillende vergoedingstypes:

Forfaitair:
Uw verzekeraar vergoedt een bedrag dat afgesproken werd bij het afsluiten van de polis.

Een vergoedende formule:
Deze formule dekt, tot een bepaald bedrag (afhankelijk van de gekozen maatschappij), de lichamelijke schade van de verzekerde bestuurder van het verzekerde voertuig en dit in functie van de situatie van de verzekerde. Dit is een formule in gemeen recht.

Welke lichamelijke schade kan in deze polis opgenomen worden?

Medische kosten,
Materiële en morele schade bij blijvende of tijdelijke ongeschiktheid,
Kosten voor hulp van derden bij deze ongeschiktheid,
Esthetische schade,
Begrafeniskosten en de bijkomende materiële en morele schade bij overlijden.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

VERKEERSVERZEKERING

Verkeersverzekering

Deze verzekering is een uitbreiding op de bestuurder – en inzittende verzekering.

Waarborguitbreidingen

Buiten de bestuurder en/of de inzittende van het verzekerde voertuig, kunnen de waarborgen ook uitgebreid worden naar:

 • De inzittende van alle motorvoertuigen, ook toebehorend aan derden,
 • De inzittende van een openbaar vervoermiddel,
 • De fietser,
 • De voetganger
Welke lichamelijke schade kan in deze polis opgenomen worden?
 • Medische kosten,
 • Materiële en morele schade bij blijvende of tijdelijke ongeschiktheid,
 • Kosten voor hulp van derden bij deze ongeschiktheid,
 • Esthetische schade,
 • Begrafeniskosten en bijkomende materiële en morele schade bij overlijden.
Bijkomende waarborgen

Buiten de ongevallen, overkomen tijdens het gebruik van het voertuig, wordt de schade ook vergoed bij carjacking, verkeersongevallen bij in- en uitstappen, in- en uitladen van bagage, herstellingen aan het voertuig, plaatsen van signaliseringssystemen na ongeval of pech, hulpverlening na een verkeersongeval, tanken en brand.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x