BEDRIJFSGEBOUWEN EN UITRUSTING

BRANDVERZEKERING KMO

Brandverzekering voor zelfstandige en KMO’s
Brandverzekering
Brandverzekering

U werkte hard om uw zaak te krijgen waar ze nu staat. U bouwde een trouw klantenbestand op, nam enthousiast personeel in dienst en uw magazijn staat vol bestellingen. Maar wat als er morgen iets gebeurt en u niet meer terecht kunt in uw bedrijfsruimte? Kunt u zonder machines of goederen uw contracten nog wel nakomen?

Bovendien is uw bedrijfsruimte heel wat geld waard. U kunt het risico niet lopen dat uw investeringen van de ene dag op de andere in rook opgaan. Daarom ook is een goede brandverzekering onmisbaar.

Deze polis dekt de gevolgen bij beschadiging van uw pand en de inhoud, zowel voor het professionele als het privé-gedeelte. Naast bescherming tegen brand, ook tegen schade na storm, elektrische schade, waterschade, schade door stookolie, overstromingen en aardbevingen, aanrijdingen en nog veel meer. Tevens inclusief de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden wordt gedekt.

 

Optionele waarborgen
(deze kunnen ook in een apart contract onderschreven worden)
Schade aan koopwaar

Hij dekt alle accidentele, materiële schade aan uw koopwaar, behalve enkele uitzonderingen zoals esthetische schade (krassen, deuken …).

 • Elektronica
  Computers, printers, kopieerapparaten, telefoons, laptops e.a. worden gedekt door deze verzekering. Deze investeringen zijn voor een KMO meestal ook een grote kost, best dat deze dan ook optimaal verzekerd zijn.
  Bijkomend kunnen ook de wedersamenstellingskosten van data en software gewaarborgd worden.
 • Bedrijfsschade
  Na een ernstig schadegeval blijven uw vaste kosten doorlopen. Deze waarborg kan aanzien worden als de levensverzekering van uw onderneming.

Deze verzekering beschermt uw onderneming tegen de financiële, commerciële, en sociale gevolgen van een gedekt schadegeval.

Deze polis is essentieel voor bedrijven en zelfstandigen om de continuïteit van uw zaak te garanderen.
 • Verzekering Machinebreuk
  De technologie staat niet stil. Bedrijven investeren steeds meer in nieuwe en duurdere machines. Een defect, schade of verlies van deze machines kunnen zware financiële gevolgen hebben. Deze dekking kan hier de nodige zekerheid bieden.
 • Diefstal en vandalisme
  Diefstal en vandalisme kunnen u flink wat geld kosten. De optionele waarborg Diefstal en Vandalisme vergoedt de verdwijning en beschadiging van verzekerde goederen na een diefstal of poging tot diefstal. Deze kunnen afhankelijk van de maatschappij verschillen in dekking.
 • Geldverzekering
  Betalen uw klanten u soms met cash geld. Uw inkomsten optimaal beschermd. In uw zaak, thuis en tijdens het transport. Dan kan u dit tegen diefstal laten dekken. Ook deze dekking is afhankelijk van maatschappij tot maatschappij.
 • Schommelingen in koopwaar
  Afhankelijk van de periode of het seizoen kan de voorraad in uw bedrijf schommelen. Deze optionele  formule vangt de seizoensgebonden schommeling in uw voorraad op: in bepaalde periodes, voor een hoger dan wel voor een lager bedrag. Zo hoeft u niet telkens de kapitalen in uw brandpolis te laten aanpassen aan uw handelsvoorraad.
 • Onrechtstreekse verliezen
  De indirecte verliezen die u lijdt ten gevolge van een gedekt schadegeval kunnen eveneens vergoedt worden. Uw uitgaven zoals administratie-, telefoon, verplaatsingskosten,… kunnen mede opgenomen worden in uw schade-eis en dit tot 10% van het schadebedrag.
U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x