BEDRIJFSLEIDER

OVERLIJDENSVERZEKERING

Ongevallen en ziekte en overlijden

Overlijdensverzekering

Niemand is onvervangbaar, maar zonder u zou uw bedrijf er niet meer hetzelfde uitzien!

Deze dekking werd speciaal voor u ontworpen. Zij dekt de personen die niet onderworpen zijn aan de arbeidsongevallenwetgeving, vooral u als zelfstandigen.

Waar u zich ook bevindt in de wereld, ongeacht het uur en de dag, bij een ongeval bent u gedekt. Of het nu in uw beroeps- of privéleven is, wij komen tegemoet bij een tijdelijke of blijvende ongeschiktheid, bij overlijden en in uw medische kosten.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.


GEWAARBORGD INKOMEN

Gewaarborgd inkomen (voor de zelfstandige met een  vennootschap)

Fiscaal Sparen

Uw onderneming is uw broodwinning. En zolang u gezond blijft, is uw inkomen verzekerd, net als de inkomsten van uw vennootschap. Maar wat als u iets overkomt en u (tijdelijk of blijvend) arbeidsongeschikt bent? Hoe gaat u zich dan financieel redden?

U kan kiezen uit verschillende dekkingen:
 • uw beroepsinkomsten te beschermen?
 • de omzet van uw vennootschap te beschermen?
 • de betaling van de vaste kosten van uw vennootschap te verzekeren tijdens uw afwezigheid?
 • uw naasten een financieel gezonde toekomst te bieden?
 •  …
Op de markt zijn er verschillende formules op maat die kunnen beantwoorden aan uw behoeftes.

Door een verzekering gewaarborgd inkomen te onderschrijven, dekt u zich in tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.

 • Door een AVRI (Aanvullende Verzekering Risico Invaliditeit) toe te voegen aan
 • een contract VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen),
 • een IPT (Individuele Pensioentoezegging),
 • of aan een RIZIV-contract,

geniet u dezelfde waarborgen. 
En terzelfdertijd zorgt u op een fiscaal voordelige manier voor uw pensioen!

Gewaarborgd inkomen (voor de zelfstandige zonder vennootschap en vrije beroepen)

Als zelfstandige of uitoefenaar van een vrij beroep kunt u enkel op uzelf rekenen om de kost te verdienen. Zolang u gezond blijft, is uw inkomen verzekerd. Maar wat als u iets overkomt en u (tijdelijk of blijvend) arbeidsongeschikt bent? Hoe gaat u zich dan financieel redden? 

Wenst u
 • te beschikken over een aanvaardbaar vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid?
 • uw gezinsleden een financieel gezonde toekomst te bieden, wat er ook gebeurt?
 • steeds over voldoende reserve te beschikken zodat u niet uit uw opgebouwde spaarreserve moet putten?

Ons kantoor biedt verschillende formules aan op maat die beantwoorden aan uw behoeftes.

 • Door een verzekering gewaarborgd inkomen te onderschrijven, dekt u zich in tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.
 • Door een AVRI (Aanvullende Verzekering Risico Invaliditeit) toe te voegen aan
 • een contract VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen)
 • of aan een RIZIV-contract,

geniet u dezelfde waarborgen. 
En terzelfdertijd zorgt u op een fiscaal voordelige manier voor uw pensioen.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.


ONGEVALLEN EN ZIEKTEVERZEKERING

Ongeval en ziekte

KMo Ziekte overlijden

In deze polis wordt een kapitaal uitgekeerd bij overlijden, blijvende invaliditeit en wordt remgeld bij medische kosten tot een bepaald bedrag terugbetaald.
Merk hier evenwel op dat de lichamelijke schade ten gevolge van ziekte niet gewaarborgd is.

Gewaarborgd inkomen

De kans bestaat dat u tijdens uw loopbaan ernstig ziek wordt of een ongeval krijgt. Hoe kan u dan in deze omstandigheden uw familie en uw woning onderhouden? Op dat ogenblik bent u blij beroep te kunnen doen op een verzekering gewaarborgd inkomen.

Bij een ongeschiktheid, tijdelijk of blijvend, ontvangt u een maandrente afhankelijk van de graad van economische of fysiologische invaliditeit. Tevens wordt dan ook de premie terugbetaald in verhouding tot de graad van ongeschiktheid.

De rente wordt reeds uitgekeerd vanaf 25% economische of fysiologische ongeschiktheid en in evenredigheid met de hoogste graad. Vanaf 67% invaliditeit wordt de volledige uitkering vergoed.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.


HOSPITALISATIEVERZEKERING

Een ongeval schuilt in een klein hoekje, onverwacht kan men door onvoorziene omstandigheden moeten opgenomen worden in het ziekenhuis.
Het ziekenfonds betaalt u slechts een deel van kosten terug waardoor het overige bedrag door uzelf dient bijgepast te worden.
De hospitalisatieverzekering verlost u van deze laatste tussenkomst. 

Deze verzekering waarborgt u de terugbetaling, na tussenkomst  van het ziekenfonds, van de door u opgelopen kosten tijdens uw opname in het ziekenhuis.
Het is een noodzakelijke verzekering, aangezien ze u en uw familie beschermt tegen soms hoge kosten ten gevolge van een opname of zware ziekte.

U bent particulier en wilt een hospitalisatieverzekering? Aan uw behoeften bieden wij hospitalisatiewaarborgen aan, rekening houdend met uw woonplaats en mutualiteitsstatuut. 
U heeft reeds een hospitalisatiepolis via uw werkgever? Door het afsluiten van een wachtpolis vergemakkelijkt u de onderschrijving van een hospitalisatieverzekering wanneer u het bedrijf verlaat.

Dagvergoeding

Deze verzekering keert een bedrag uit bij een tijdelijke en volledige werkonbekwaamheid. De vergoeding neemt een aanvang na het verlopen van de eventuele carenztijd en gedurende de voorafbepaalde maximale uitkeringsperiode

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x