31 januari 2023

Wat zijn voorafbetalingen?

Voorschot op de uiteindelijke belasting

Als u uw eigen middelen liever niet aanspreekt, kunt u uw voorafbetalingen laten financieren. Voorafbetalingen vormen eigenlijk een voorschot op de eindbelasting die u volgens het aanslagbiljet verschuldigd zult zijn. Ze zijn vergelijkbaar met de bedrijfsvoorheffing op het loon van werknemers. Niemand is verplicht om voorafbetalingen te doen, maar als u niets of te weinig vooraf betaalt, moet u een boete in de vorm van een vermeerdering betalen op de uiteindelijke verschuldigde belasting.

Hoe berekent u het bedrag van de voorafbetalingen?

  • Maak eerst een schatting van uw verwachte belastbare basis (winst of baten).
  • Schat hoe veel belasting u ongeveer zult moeten betalen.
  • Vermenigvuldig die belasting met 102 % voor ondernemingen en 106% voor zelfstandigen en vrije beroepen.
  • Trek er de relevante verrekenbare voorheffingen en bestanddelen van af. In principe is het resultaat het bedrag dat dit jaar vooraf moet worden betaald.

U doet al voorafbetalingen maar uw inkomsten vallen veel hoger uit dan verwacht? Dan kan het zijn dat u in de loop van het jaar best een extra voorafbetaling doet. Tenzij u een belastingvermeerdering niet erg vindt.

Wanneer moet u uw voorafbetalingen doen?

U kunt op om het even welk ogenblik een voorafbetaling verrichten, maar de voordeelpercentages voor een vermindering verschillen dus naargelang van het kwartaal waarin u vooraf betaalt.
In de personenbelasting en de vennootschapsbelasting (voor boekjaren die eindigen op 31/12 of 30/6), vallen de uiterste datums voor voorafbetaling respectievelijk op 12 april, 12 juli, 11 oktober en 20 december of op de eerstvolgende werkdag als die datums op een zaterdag, zondag of feestdag vallen.

Vooraf betalen en toch uw eigen middelen vrijwaren? Belastingkrediet!

Vindt u voorafbetalingen wel een goed idee, maar wilt u hiervoor uw eigen middelen niet aanspreken? Dan kunt u uw voorafbetalingen laten financieren door uw bank.

Daar hebt u als zelfstandige alle voordeel bij: de intresten zijn immers fiscaal aftrekbaar en naar de administratie hebt u geen omkijken: de bank zorgt voor de nodige stortingen op een vast tijdstip aan de fiscus. En hoe eerder op het jaar u zo’n belastingkrediet begint af te lossen, hoe lager de rentevoet.

Bekijkt u dit graag meer in detail met een deskundige? Contacteer ons dan snel! 


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x