Brandverzekering

Veel geld én energie heeft u geïnvesteerd in uw woning. Om onaangename verrassingen te vermijden, is het zodoende zéér aangeraden uw eigendom te verzekeren.

In één dag kan immers alles vernietigd zijn ten gevolge van brand, storm, overstroming, enz.

In de meeste polissen brandverzekering wordt het principe “alles wat niet expliciet uitgesloten is, is verzekerd” toegepast! Eenvoudig en duidelijk!

Basiswaarborgen

Schade ten gevolge van:

 • Brand, rook, roet, ontploffing, implosie,
 • Inwerking elektriciteit, bliksem,
 • Glasbreuk,
 • Water en minerale olie,
 • Natuurrampen,
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk,
 • Aanrijding door voertuigen,
 • Vallen van voorwerpen,
 • Betogingen, vandalisme, kwaad opzet,
 • Schade aan onroerende goederen ten gevolge van diefstal, of poging hiervan,
 • Schade aan computers,
 • De kosten ten gevolge van verlies van de huissleutels,
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw,
 • Expertisekosten, behoudskosten, kosten voorlopige berging.
Is u woning voldoende verzekerd?

Bij onderverzekering wordt de vergoeding bepaald op basis van de verhouding tussen het verzekerde bedrag en de nieuwwaarde van uw woning. De vergoeding zal zodoende  ontoereikend zijn om de woning in zijn vroegere staat terug te herstellen.

Om de toepassing van de evenredigheidsregel te vermijden, en zodoende de zekerheid, zwart op wit, te hebben dat u niet meer onderverzekerd bent, hebben de verzekeringsmaatschappijen verschillende mogelijkheden ter beschikking gesteld:

 • Op basis van een rooster met de voornaamste kenmerken van de woning,
 • Eerste risico,
 • Op basis van een expertise, eventueel uw eigen expert.
 • Op basis van 20x de jaarlijkse huurprijs (voor huurders)

Daarenboven bent u onbeperkt verzekerd, d.w.z. dat u mogelijk een hogere vergoeding ontvangt indien blijkt dat de heropbouwwaarde na schade groter is dan het bedrag dat in uw polis vermeld is.

De meeste verzekeraars hebben hun eigen evaluatiesysteem ontwikkeld. Er bestaan ook gemeenschappelijke evaluatieroosters, opgesteld door de beroepsvereniging en aanvaard door de meeste verzekeraars.

Keuzewaarborgen

Afhankelijk van de gekozen verzekeringsmaatschappij en de gekozen brandpolis is de verzekering nog uit te breiden met bepaalde packs om de brandpolis naar uw wensen aan te passen. Kom eens langs voor een volledige vergelijking voor uw polis. Onder deze uitbreidingen valt bijvoorbeeld diefstal, indirect verlies, rechtsbijstand na brand, …

Huurder

Op basis van art. 1732, 1733 en 1735 blijft de huurder blijft steeds verantwoordelijk voor de teruggave “in goede staat” van het gehuurde goed. De wetgever belast de huurder met een vermoeden van aansprakelijkheid.

Hierdoor blijft hij ook verantwoordelijk voor de schade aan de gehuurde woning ten gevolge van een ongeval, onvoorzichtigheid waarbij hij zijn onschuld niet kan bewijzen. Hij moet dus een externe oorzaak van schade bewijzen. Bijvoorbeeld een gebrek in de bouw of overmacht.

Meestal wordt echter een verplichting tot het onderschrijven van een verzekering voor het gebouw opgelegd in het huurcontract.

Dus geen aanrader, meer een MUST!

Ook op basis van de hierboven vermelde wetgeving heeft ook de verzekeraar van de eigenaar-verhuurder het recht het schadebedrag dat hij uitgekeerd heeft aan de verhuurder terug te vorderen van de huurder.

Naast de huurder moet ook de eigenaar zijn verhuurd pand verzekeren. Zijn eigendom kan, door bliksem, een overslaande brand of een gebrek in het gebouw, beschadigd worden. In dat geval kan de huurder niet aansprakelijk gesteld worden, en heeft hij, of zijn brandverzekeraar, het recht om verhaal uit te oefenen tegen de eigenaar voor de schade die hij opgelopen heeft. Het meest voorkomende voorbeeld hiervan is schade aan het meubilair van de huurder ten gevolge van een blikseminslag of storm, waarvoor de huurder niet kan aansprakelijk gesteld worden.

Voordelige voorwaarden

Voor een gebouw in opbouw, een nieuwbouw, een gebouw dat grondig gerenoveerd is, voor een gehuurde woning, en voor woningen waarvoor de laatste drie jaren geen schade-aangifte ingediend is, worden er belangrijke kortingen verleend.

Naast optimale waarborgen, ook nog een zéér goede verhouding prijs/kwaliteit.

Vrijstelling

In de brandpolissen voorzien de meeste Belgische verzekeringsmaatschappijen ook nog een contractuele vrijstelling van €  aan Abex 74 (november 2014). Deze vrijstelling zal in mindering gebracht worden bij een schadevergoeding.

Afhankelijk van de bundeling van uw verzekeringscontracten bieden de maatschappijen een afschaffing of gedeeltelijke terugbetaling van deze vrijstelling. Tevens is bij sommige maatschappijen ook een afkoop van de vrijstelling mogelijk in een losstaande brandpolis.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.
Brandverzekering

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x