HOSPITALISATIEVERZEKERING

Hospitalisatie

Een ongeval of ziekte schuilt in een klein hoekje, onverwacht kan men door onvoorziene omstandigheden moeten opgenomen worden in het ziekenhuis. Dit kan handenvol geld kosten en zware financiële zorgen met zich mee brengen.

Het ziekenfonds betaalt u slechts een deel van kosten terug waardoor het overige bedrag door uzelf dient bijgepast te worden.

De hospitalisatieverzekering is de ideale aanvulling op de basistussenkomsten van het ziekenfonds en verlost u van deze eigen bijdragen waarvoor u persoonlijk zal moeten instaan.

Deze verzekering waarborgt u de terugbetaling, na tussenkomst  van het ziekenfonds, van de door u opgelopen kosten tijdens uw opname in het ziekenhuis. Afhankelijk van de onderschreven formules kan u ook een periode van vóór de opname alsook een periode na ontslag uit het ziekenhuis bijkomend indekken.

Het is een noodzakelijke verzekering, aangezien ze u en uw familie beschermt tegen soms hoge kosten ten gevolge van een opname of zware (langdurige) ziekte.
  • U bent particulier en wilt een hospitalisatieverzekering? Aan uw behoeften bieden wij hospitalisatiewaarborgen aan, rekening houdend met uw woonplaats en mutualiteitsstatuut.
  • U heeft reeds een hospitalisatiepolis via uw werkgever? Door het afsluiten van een wachtpolis vergemakkelijkt u de onderschrijving van een hospitalisatieverzekering wanneer u het bedrijf verlaat of u ingevolge een andere rede niet meer zou kunnen genieten van de polis van de werkgever. Ook zal deze polis bijkomende dekking verlenen indien de collectieve polis ontoereikend is (Afhankelijk van de gekozen formule en maatschappij)
Premie

Naast de standaarddekkingen is de premie van de hospitalisatie ook gevoelig aan volgende factoren:

  • Leeftijd: hoe jonger u verzekerd bent, hoe lager uw premie ligt.
  • Gewenste vrijstellingen: per persoon of per gezin of per polis kan u kiezen om bij een ziekenhuisopname een eigen risico te dragen. Dit is naar wens aan te passen.
  • Optionele dekkingen zoals er zijn: uitbreiding voor zware ziekten, ambulante kosten, tandzorgen, vruchtbaarheidsbehandelingen, …
  • Een dagvergoeding bij ziekenhuisopname
Combinatie:

Deze polis is combineerbaar met dekkingen zoals: gewaarborgd inkomen, zorgverzekering,…

Reeds een verzekering via uw ziekenfonds?

Graag nodigen wij u dan eens uit voor een vrijblijvende vergelijking tussen uw huidig contract en de bijkomende dekkingen die u kan genieten via een polis hospitalisatie via uw makelaar.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.
HOSPITALISATIEVERZEKERING

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x