HUISPERSONEEL

Hebt u een poetsvrouw of tuinman? Komt er soms een babysit op de kinderen passen? Huurt u soms een klusjesman voor het onderhoud van uw tuin? De verzekering arbeidsongevallen voor huispersoneel verzekert het personeel dat werk verricht in uw huishouden.

De verzekering huispersoneel is sinds 1 oktober 2014 een wettelijke verplichte verzekering die uw personeel niet enkel verzekert in uw woning maar ook op weg van en naar uw woning.

Voortaan wordt elke persoon die huispersoneel tewerkstelt voor huishoudelijke prestaties van manuele aard (kuisen, strijken, wassen, tuinhulp,…) als werkgever beschouwd.
Dit betekent dat de betrokken personen vanaf nu:
 • zich moeten inschrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 • een aangifte moeten doen van alle personeel dat ze tewerkstellen via de Dimona-aangifte
 • de nodige sociale bijdragen aan de RSZ moeten storten.
Uitzonderingen

Occasionele prestaties van niet-manuele aard blijven vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen, voor zover het huispersoneel maximaal 8 uur per week presteert. Dat geldt bijvoorbeeld voor babysitten, gezelschap houden van oudere personen, boodschappen doen of het begeleiden van minder mobiele personen,…

Beschikt u al over een ondernemingsnummer of behoren de activiteiten tot de bovengenoemde uitzonderingen, dan hoeft hij verder niets te ondernemen. Indien uit een schadeaangifte blijkt dat er tevens ander personeel in dienst is, is de maatschappij wel wettelijk verplicht hiervan de RSZ en het Fonds voor Arbeidsongevallen in kennis te stellen.

Info: Indien u enkel personeel tewerkstelt door middel van dienstencheques worden de sociale lasten en de arbeidsongevallenverzekering geregeld via het dienstenchequebedrijf. Een polis arbeidsongevallen huispersoneel is voor het personeel tewerkstelt door middel van dienstencheques bijgevolg niet nodig.

Welke impact voor u als klant?

Om zich in orde te stellen met de nieuwe wetgeving moet u een dekking « Huishoudpersoneel niet onderworpen aan RSZ » onderschreven hebben voor huishoudelijke prestaties van manuele aard, via ons kantoor en dient u ons uw ondernemingsnummer door te geven.

Voor meer info kan u contact opnemen met het contactcenter van de sociale zekerheid op het nummer 02 511 51 51 (iedere werkdag tussen 7u en 20u) of surfen op de portaalsite van de sociale zekerheid.
Voorbeelden
 • Uw poetsvrouw valt terwijl ze de ramen aan het poetsen is.
  Ze heeft een hersenschudding en rugpijn…
 • De week nadien struikelt uw babysitter op de trap en breekt haar arm…
 • Uw contract ‘Huispersoneel’ neemt hun medische kosten ten laste.
 • 3 maal per jaar doet u een beroep op een tuinman.
  Terwijl hij uw hagen aan het snoeien is, verwondt hij zich ernstig aan zijn been…
 • Uw contract komt ook tussen voor het personeel dat u maar occasioneel tewerkstelt.
Een uitgebreidere uitleg over ons huishoudpersoneel vindt u in deze PDF.
U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.
HUISPERSONEEL

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x