ONGEVALLENVERZEKERING

ONGEVALLENVERZEKERING

De ongevallenverzekering verleent dekking aan u en uw gezin voor de financiële gevolgen bij een ongeval igv van alle activiteiten die niets te maken hebben met het uitoefenen van het beroep. En zowel thuis als op vakantie daar u van deze dekking wereldwijd kan genieten.

Enkele voorbeelden van wie en wat verzekerd zijn:
 • ongevallen tijdens huishoudelijk werk, zoals de grote schoonmaak en doe-het-zelfklussen;
 • een ongelukje van de kinderen tijdens schoolactiviteiten, de les, de speeltijd, de schoolreis;
 • een ongeval tijdens het sporten;
 • ongevallen in het verkeer als passagier, voetganger, fietser en bromfietser of als bestuurder van een wagen (afhankelijk van de maatschappij en het gekozen product)
Waarborgen

In deze polis wordt een kapitaal uitgekeerd bij overlijden, blijvende invaliditeit en wordt remgeld bij medische kosten tot een bepaald bedrag terugbetaald.
Merk hier evenwel op dat de lichamelijke schade ten gevolge van ziekte niet gewaarborgd is.

Voor de bepaling van de verzekerde kapitalen kan u ook hier kiezen uit 2 verschillende formules:

– Forfaitaire formule:
Hier kan u vrij bepalen welke bedrage uw wenst te verzekeren voor de waarborgen:

 • Overlijden
 • Tijdelijke invaliditeit
 • Blijvende invaliditeit
 • Medische kosten
 • Optie: dagvergoeding:
  Deze verzekering keert een bedrag uit bij een tijdelijke en volledige werkonbekwaamheid. De vergoeding neemt een aanvang na het verlopen van de eventuele carenstijd en gedurende de vooraf bepaalde maximale uitkeringsperiode. Wel is hier meestal een wachttijd van 30 dagen van toepassing. Al is ook deze afkoopbaar volgens een gekozen maatschappij of formule.

– Formule op basis van gemeen recht
(AXA Belgium: Daylife Protect): klik hier

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

GEWAARBORGD INKOMEN

De kans bestaat dat u tijdens uw loopbaan ernstig ziek wordt of een ongeval krijgt. De uitkeringen van het mutualiteiten zijn lang niet meer voldoende om uw verlies aan inkomen te dekken. Hoe kan u dan in deze omstandigheden uw familie en uw woning onderhouden? Op dat ogenblik bent u blij beroep te kunnen doen op een verzekering gewaarborgd inkomen.

Bij een ongeschiktheid, tijdelijk of blijvend, ontvangt u een maandrente afhankelijk van de graad van economische of fysiologische invaliditeit. Tevens wordt dan ook de premie terugbetaald in verhouding tot de graad van ongeschiktheid.

In deze polis kan u zelf kiezen hoe ruim uw bescherming dient te zijn. Voor de premieberekening wordt rekening gehouden met verschillende factoren, zoals leeftijd, beroep,…

Wij stellen ons graag ter beschikking om voor u een offerte op maat uit te werken rekening houdende met volgende punten:
 • De waarborgen
  o    Ziekte en alle ongevallen
  o    Ziekte en privé ongevallen
  o    Enkel ziekte
 • Uitkeringen (tot maximaal 80% van uw inkomen)
 • Vrijstelling op de periode van arbeidsongeschiktheid 
  (afhankelijk van de gekozen formule is ook dit te overbruggen)
 • Rente
U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

BESTUURDERSVERZEKERING

Bestuurdersverzekering / Verkeersdeelnemer

Bestuurdersverzekering

Wie zich in het verkeer begeeft weet dat een verkeersongeval om de hoek loert.

Als u dan als bestuurder bij een ongeval in fout bent, beschermt uw BA-autoverzekeraar de inzittende maar niet uzelf. U draait dus zelf op voor alle medische kosten, inkomensverlies, enz.

Deze leegte wordt opgevangen door de bestuurdersverzekering, die de lichamelijke schade van het slachtoffer (bestuurder) vergoedt, zelfs als hij in fout is!

Voor deze polis kan u een keuze maken uit 4 verschillende formules:
 • Verzekeringnemer als bestuurder in alle wagens;
 • Gezin als bestuurder in alle wagens;
 • Gezin als inzittende (bestuurder én passagier) in alle wagens;
 • Gezin in verkeer: de ruimste formule

o    Bestuurder of passagier in rij- of vaartuig;

o    Passagier van openbaar vervoermiddel;

o    Voetganger of fietser;

o    Bestuurder of duozitter van een motorfiets (mits bijpremie).

 Afhankelijk van de gekozen dekking kan u vergoed worden volgens 2 verschillende vergoedingstypes:

Forfaitair:
Uw verzekeraar vergoedt een bedrag dat afgesproken werd bij het afsluiten van de polis.

Een vergoedende formule:
Deze formule dekt, tot een bepaald bedrag (afhankelijk van de gekozen maatschappij), de lichamelijke schade van de verzekerde bestuurder van het verzekerde voertuig en dit in functie van de situatie van de verzekerde.

Welke lichamelijke schade kan in deze polis opgenomen worden?

Medische kosten,
Materiële en morele schade bij blijvende of tijdelijke ongeschiktheid,
Kosten voor hulp van derden bij deze ongeschiktheid,
Esthetische schade,
Begrafeniskosten en de bijkomende materiële en morele schade bij overlijden.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x