PENSIOEN

GROEPSVERZEKERING

U als bedrijfsleider wil er waarschijnlijk alles aan doen om uw waardering voor uw personeel te tonen, en de band tussen hen en uw bedrijf hechter te maken. Wijzigingen in het loon van uw medewerkers kunnen soms duur uitvallen, via deze weg kan u uw medewerkers op een legale en fiscaal alternatieve wijze, toch extra belonen voor hun inspanningen.

U wil uw personeel voldoende beschermen en hen voldoende zekerheid geven omtrent hun pensioenuitkering of hospitalisatie.
 
Met een uitgebreid pakket extra legale voordelen kunt u op een fiscaal vriendelijke wijze voor uw onderneming hiervoor een oplossing vinden door het onderschrijven van een groepsverzekering voor uw werknemers.

 De waarborgen: ruime keuzemogelijkheden!

Pensioenvorming: een aanvullende uitkering.
Door middel van een gediversifieerd beleggingsassortiment wordt een gegarandeerd minimum kapitaal gewaarborgd, verhoogd met een extra winstdeelname. 100 % veiligheid en een lonend rendement voor het op te bouwen spaartegoed.
Overlijden: Bij het overlijden van de werknemer voor de pensioenleeftijd wordt aan de nabestaanden een kapitaal of een rente uitgekeerd.
Invaliditeit: ten gevolge van een arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval, ontvangt de werknemer een uitkering bovenop de wettelijke uitkeringen van het ziekenfonds of de arbeidsongevallenverzekeraar.
Hospitalisatie: Een dagvergoeding of de terugbetaling van de medische kosten, welke niet vergoed worden door het ziekenfonds, worden hier uitgekeerd aan de werknemer.
Premievrijstelling: Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, worden de stortingen, verricht door de werkgever, automatisch verdergezet door de verzekeringsmaatschappij. Hierdoor blijft het pensioenkapitaal groeien en zijn ook de andere waarborgen verder gegarandeerd.
 

Bijkomende voordelen voor de werkgever

Het contract kan in pand gegeven worden voor een hypothecair krediet,
Er dienen geen erfenisrechten betaald te worden bij een overlijden van de werknemer indien de echtgeno(o)t(e) of de kinderen minder dan 21 jaar de begunstigden zijn,
De werknemers kunnen bijkomende extra waarborgen onderschrijven tegen een gunstig groepstarief,
Rendement: de stortingen, welke aangewend worden voor een pensioenopbouw, worden risicoloos belegd, tegen een rentevoet welke van toepassing is op het ogenblik van de storting, en worden verhoogd met een winstdeelname.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

PENSIOEN EN LANGETERMIJNSPAREN

Pensioen

Pensioensparen

Moeten we onze dromen opbergen voor ons toekomstig pensioen?

Wist u dat het gemiddeld pensioen in België € 1.100 bedraagt en voor een zelfstandige € 670. Denk daarom even aan later!

U kunt nu van een aantrekkelijke fiscaliteit van het pensioen-en langetermijnsparen genieten.
Eens u met pensioen bent, ontvangt u natuurlijk een interessante aanvulling op uw pensioenuitkering.

Pensioensparen

De overheid heeft twee formules ter beschikking gesteld. Fiscaal is er geen onderscheid tussen de verzekerings-of de bankformule.

Voor het aanslagjaar 2009, inkomsten 2008, mag je per partner maximum € 830 in mindering brengen in de personenbelasting. Het belastingsvoordeel bedraagt hierdoor minimum 30% en maximum 40%, te verhogen met het geldend percentage gemeentebelasting.

Op de 60 ste verjaardag of bij een stopzetting wegens overlijden van de intekenaar voor deze datum, wordt automatisch 10 % ingehouden door de fiscus. De extra uitkering ‘winstdeelname’ is in de verzekeringsformule onbelastbaar. De stortingen, die verricht werden na de taxatie op 60-jarige leeftijd zijn onbelastbaar.

Men is vrij het te storten bedrag te kiezen.  De minimum duur van het contract is bepaald op 10 jaar, er moeten min. 5 stortingen gedaan zijn tijdens de looptijd van het contract. Intekenen kan vanaf 18 jaar en uiterlijk tot 65 jaar.

Het contract pensioensparen via de verzekeringsformule  kan ook aangewend worden tot waarborg van een woonkrediet, te vergelijken met een schuldsaldo- of een tijdelijke levensverzekering.

Pensioensparen via verzekeringen

Voordelig en vooral veilig!

In deze formule worden de stortingen gekapitaliseerd tegen een gewaarborgde rentevoet, welke van kracht is op het ogenblik van de storting. Het rendement wordt nog verhoogd met een winstdeelname, waarvan het percentage jaarlijks wordt vastgesteld.

Het spaarplan is steeds aanpasbaar en kan aangevuld worden met de waarborg overlijden en invaliditeit.

De taxatie op de 60ste verjaardag van de onderschrijver wordt berekend op de gewaarborgde reserve van dat ogenblik. De winstdeelname is onbelastbaar.

Pensioensparen via de bank

Potentieel hoog rendement met het oog op een mooi aanvullend inkomen op uw pensioen!

Met iedere storting koopt AXA fracties van deelbewijzen van het pensioenspaarfonds
AXA B Pension Fund dat u bepaalt in functie van uw beleggersprofiel. Die fondsen beleggen in een optimale mix van aandelen en obligaties wereld-wijd waarbij u kunt mikken op aantrekkelijke rendementen*.

Bij opname van uw pensioenspaarrekening op pensioenleeftijd, ontvangt u het aantal deelbewijzen vermenigvuldigd met de inventariswaarde van het fonds. Permanente keuze tussen drie profielen.

Binnen het AXA B Pension Fund kunt u kiezen tussen drie profielen:

Stability: Veiligheid staat voorop bij AXA B Pension Fund Stability 
(30% aandelen, 70% obligaties). 
Balanced: AXA B Pension Fund Balanced biedt evenwicht tussen rendement en risico 
(50% aandelen, 50% obligaties). 
Growth: Met AXA B Pension Fund Growth gaat u volop voor een dynamische beleggingsaanpak 
(70% aandelen, 30% obligaties).
Als u na verloop van tijd andere voorkeuren of behoeften krijgt, evolueert AXA B Pension Fund met u mee. Op elk moment kunt u rendement en risico tegen elkaar afwegen en desgewenst uw beleggingsstrategie over een andere boeg gooien.

De taxatie op de 60ste verjaardag van de intekenaar wordt berekend op de kapitalisatie van de stortingen, berekend tegen een fictieve rentevoet van 4,75%.

* Het rendement is nooit gewaarborgd. Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomstige evoluties.

Lange termijnsparen

Het aftrekbaar bedrag in de personenbelasting is voor het aanslagjaar 2009, inkomsten 2008 afhankelijk van het beroepsinkomen, evenwel met een maximum van € 1.990 per partner.

Voordelig en vooral veilig!
In deze formule worden de stortingen gekapitaliseerd tegen een gewaarborgde rentevoet, welke van kracht is op het ogenblik van de storting.  Het rendement wordt nog verhoogd met een winstdeelname, waarvan het percentage jaarlijks wordt vastgesteld. Het spaarplan is steeds aanpasbaar en kan aangevuld worden met de waarborg overlijden en invaliditeit.

De taxatie op de 60ste verjaardag van de onderschrijver wordt berekend op de gewaarborgde reserve van dat ogenblik. De winstdeelname is onbelastbaar.

Ook de vrijheid om het jaarlijks bedrag van de storting zelf te bepalen, blijft bestaan.
De minimum duur is evenwel 10 jaar en binnen deze periode dienen er minimum 5 stortingen verricht te worden.
De leeftijd van de intekenaar dient bij aanvang minimum 18 jaar en maximum 65 jaar te bedragen.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

VAPZ EN IPT

Vrij aanvullend pensioen (VAPZ) en individuele pensioentoezegging (IPT)

Fiscaal Sparen

U wilt als zelfstandige uw huidige levensstandaard behouden en zeker wanneer u van uw welverdiend pensioen geniet.

Met een VAPZ, dat u als zelfstandige, meewerkende echtgenoot of zelfstandige bedrijfsleider voor uzelf afsluit, zorgt u voor een aanvullend pensioen en bereidt u vanaf vandaag op een eenvoudige manier uw financiële toekomst voor. Dit terwijl uw fiscale voordelen worden geoptimaliseerd.

7 voordelen van een VAPZ
  1. Zonder zorgen met pensioen
  2. Fiscaal voordeel
  3. Sociaal voordeel
  4. Vrije keuze van het gespaarde kapitaal
  5. Betalingen op uw eigen tempo
  6. Ook de meewerkende partner komt hiervoor in aanmerking
  7. “Bijna” geen belastingen op het einde van de looptijd.

Met een IPT, die uw onderneming voor u – als zelfstandige bedrijfsleider – afsluit, zorgt zij voor uw pensioen en bereidt zij vanaf vandaag op een eenvoudige manier uw financiële toekomst voor. Dit terwijl de fiscale voordelen voor haar worden geoptimaliseerd .

Waarom een IPT?
  1. Uw vennootschap zorgt voor uw pensioen.
  2. U bent de rechtstreekse begunstigde
  3. Beperkte belastingen bij pensionering

Vermits deze polissen een berekening naar ieders behoefte inhoud nodige wij u graag uit op ons kantoor voor de bespreking van dit contract.


U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x