Pensioensparen

Als je pensioenleeftijd eraan komt, zal je wettelijk pensioen waarschijnlijk niet volstaan om je huidige levensstandaard aan te houden. Je doet er dus goed aan om zelf de touwtjes in handen te nemen en een pensioen op te bouwen voor later, terwijl je ondertussen geniet van een zeer interessant fiscaal voordeel.

Je hebt daarvoor 3 mogelijkheden.

PENSIOENSPAREN

Pensioensparen (derde pijler)

Is het wettelijk pensioen uw enige bron van inkomsten als u met pensioen gaat? Dan wordt het niet vanzelfsprekend om uw huidige levensstandaard te behouden. Begin daarom vandaag al met pensioensparen.

Hoe werkt pensioensparen?

U mag elk jaar een maximumbedrag van 940 euro (fiscaal maximum 2014) sparen in uw pensioenspaarplan. Op uw gestorte premies krijgt u elk jaar gegarandeerde intresten, die op hun beurt intresten opbrengen. Zo bereikt u op pensioenleeftijd een mooi kapitaal.

Fiscus beloont uw appeltje voor de dorst

De fiscus beloont uw spaarinspanningen met een behoorlijk belastingvoordeel: De fiscus betaalt u 30%, verhoogd met gemeentetaks, terug. Op uw zestigste betaalt u slechts 10% taks op uw bijeengespaarde kapitaal. Op uw spaargeld van de laatste vijf jaar betaalt u dus helemaal geen taks. U betaalt geen premietaksen.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

FISCAAL SPAREN LANGE TERMIJNSPAREN

Fiscaal sparen
Fiscaal Sparen
Langetermijnsparen (derde pijler)

Langetermijnsparen is ideaal als u nog wat financiële ruimte heeft naast uw pensioensparen. De looptijd van dit contract dient een minimale periode te zijn van 10 jaar.

Wat brengt het op?

De jaarlijkse stortingen  worden gekapitaliseerd tot aan het einde van de vervaldag aan een vooraf gekende rentevoet. Geen beursrisico’s of kapitaalsvermindering mogelijk.
Bij een gemengde verzekering wordt een kapitaal bij overlijden voor een bepaalde datum uitgekeerd of wordt een kapitaal bij leven op een bepaalde datum aan de verzekeringsnemer of andere begunstigde uitgekeerd.

Houd rekening met uw woonkrediet

U combineert langetermijnsparen best niet met een woonkrediet van na 1 januari 2005. Een woonkrediet geeft recht op een woonbonus die uw fiscale korting bijna helemaal uitput. Is de lening van uw huis al afbetaald en uw fiscale korting niet volledig uitgeput, dan is langetermijnsparen fiscaal wel voordelig.

 Fiscaal voordeel tot na uw pensioenleeftijd

De fiscus betaalt u 30% van de premie terug. U betaalt slechts 10% taks op het kapitaal dat u op uw zestigste bijeen gespaard hebt. U mag daarna blijven sparen, ook na uw pensioenleeftijd. De laatste jaren betaalt u dus helemaal geen taks.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

KAPITAAL OVERLIJDEN

Kapitaal Overlijden

Overlijdensverzekering

Kiest u bijvoorbeeld een Kapitaal Overlijden van 6.000 euro, dan krijgen uw nabestaanden dat bedrag als u overlijdt. Hebt u in tussentijd een hoger kapitaal bijeen gespaard, dan krijgen zij uw bijeengespaarde kapitaal. Koos u niet voor een Kapitaal Overlijden? Dan wordt de reeds opgebouwde reserve uitgekeerd aan uw nabestaanden.

Soorten
TAK 21

Bij een gewaarborgde rentevoet of kapitaalbescherming kiest u voor zekerheid en veiligheid

TAK 23

Wanneer u uw geld in een fonds investeert, kiest u voor een potentieel hoger rendement en eveneens een hoger risico.

TAK 21 gecombineerd met TAK 23

Spelen op veiligheid, maar met het stukje TAK 23  toch een hoger rendement behalen..

 

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x