RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING

Rechtsbijstand
Onze samenleving wordt er niet eenvoudiger op. De wetgeving is een bos dat maar blijft groeien en waar weinigen nog de bomen door zien. Er is de drukte van alledag. En u moet het allemaal maar kunnen bijhouden.

Bent u voorbereid op tegenslagen?
Hoe verstandig u de zaken ook aanpakt, u kunt nooit alle risico’s uitsluiten. Een ongeval zit soms in een klein hoekje en is snel gebeurd. En de gevolgen zijn soms groot. Maar zo ver hoeft het niet te komen.

Leef zonder zorgen met een rechtsbijstandsverzekering.
De medewerkers van de rechtsbijstandsmaatschappijen zijn experts in rechtsbijstand. Ervaren juridische professionals staan u bij in uw dagelijkse leven. Hebt u tegenslag? Dan vangen we dit perfect op, zodat u snel terug de draad kunt oppikken. Ze halen uw gelijk, beschermen uw reputatie en geven u nuttig advies, waardoor u al veel problemen kunt voorkomen.

U heeft daarbij volledig vrije keuze van advocaat. Deze zal de verdediging van uw belangen op zich nemen, maar u kan daarnaast vanzelfsprekend verder bij ons terecht voor alle nodige uitleg of advies. Zij nemen alle erelonen en kosten ten laste. Deze kunnen inderdaad hoog oplopen. Denken we maar aan kosten van dagvaarding, gerechtsdeurwaarder, advocaat, gerechtsdeskundige,…

Afhankelijk van de rechtsbijstand die u wenst af te sluiten kan u kiezen uit onderstaande verschillende formules. Tevens zijn deze ook combineerbaar.

RECHTSBIJSTAND GEZIN

Rechtsbijstand gezin

Rechtsbijstand

U bent slachtoffer van een ongeval als fietser of voetganger, uw woning wordt beschadigd door een aansprakelijkheid van een buur, een wagen die uw tuin beschadigd, u bent inzittende in een voertuig dat in een ongeval betrokken is, … dagelijks wordt de deugdelijkheid van deze polis in de kranten aangetoond!

Basiswaarborgen:

De waarborgen bevatten standaard het burgerlijk verhaal tegen de aansprakelijke tegenpartij, alsmede de strafrechtelijke en burgerlijke verdediging. Dit houdt in dat u de verzekerde rechtshulp bekomt bij het terugvorderen van uw schade alsmede rechtshulp bij een vordering van de tegenpartij of bij een aanklacht van de overheid ten gevolge van een ongeval.

Gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen in rechtsbijstand hebben echter nog een veel breder productengamma, gaande van verdediging en rechtshulp bij contractuele geschillen tot personen- en familierecht, … Natuurlijk is de tussenkomst verschillend van maatschappij en van onderschreven formule.

Keuzewaarborgen:

Als bijkomende waarborg kan deze optie onderschreven worden in de familiale verzekering (al dan niet opgenomen in de brandverzekering) of de gecombineerde polis rechtsbijstand.

Voorbeelden (van de maatschappij LAR)
WAT ALS …

… u in een verstrooide bui de straat oversteekt en u een zwaar verkeersongeval veroorzaakt, waarbij een motorrijder het leven laat. U wordt vervolgd voor onvrijwillige doodslag. Uw advocaat zal u voor de strafrechter verdedigen. Zij betalen zijn erelonen en alle gerechtskosten.

… u tijdens het joggen wordt omvergereden door een fietser. U komt ten val, heeft een open wonde en moet naar het ziekenhuis voor verzorging. Zij helpen u om de letselschade te bepalen en een vergoeding te eisen bij de familiale verzekering van de fietser. Ook hier wordt u bijgestaan door een expert in het bepalen van letselschade en/of een advocaat in het kader van een procedure, mocht de tegenpartij niet ingaan op uw eisen of de aansprakelijkheid betwisten.

… uw buurman werken uitvoert aan zijn woning. Daarbij wordt de stabiliteit van uw woning aangetast en vertonen bepaalde muren in uw huis barsten. Via advocaat en in kortgeding zorgen ze voor de onmiddellijke stopzetting van de werken en het eisen van noodzakelijke stabilisatiewerken. Nadien kan een expert de effectief toegebrachte schade inschatten en eist uw advocaat vergoeding voor de rechtbank. Minimale kostprijs voor dergelijke dringende en complexe geschillen, makkelijk 10.000 euro.

… er bij een kleine chirurgische ingreep er iets fout gaat en er treden complicaties op doordat de arts bij het afsluiten van de wonde het gaas vergeet te verwijderen. De maatschappij schakelt meteen een medisch expert in om alle letselschade correct in te schatten en zorgt dat u een gepaste vergoeding bekomt.

… u van de ene dag op de andere wordt ontslagen, waarbij uw werkgever bovendien een veel te lage ontslagvergoeding betaalt. Via een gespecialiseerde advocaat bekomen we voor u de vergoeding waar u recht op hebt.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

RECHTSBIJSTAND VOERTUIG

Rechtsbijstand voertuig

Rechtsbijstand voertuig

De verzekerde kan als eigenaar, gebruiker of inzittende van een voertuig gebruik maken van de hem aangeboden rechtshulp bij burgerlijk verhaal tegen de aansprakelijke tegenpartij of bij strafrechtelijke of burgerlijke vordering door de overheid of de tegenpartij die tegen de verzekerde een vordering instelt.

De vrije keuze van advocaat, expert op medisch of materieel vlak, en een correcte bepaling van de objectiviteitsclausule zijn wel een must in deze polissen.

De basiswaarborgen kunnen ook op verzoek uitgebreid worden met rechtshulp bij aan- en verkoop, onderhoud en herstelling van het verzekerde voertuig, alcoholintoxicatie van de bestuurder,
bij verkeersovertredingen, geschillen in verband met het rijbewijs, zware fout en problemen met de regeling van een schadegeval met de verzekeraar BA van het voertuig.

Meerdere voertuigen kunnen in één polis opgenomen worden, dit heeft op vlak van de premie altijd een voordeel.

Keuzewaarborg

Deze waarborg kan als keuzewaarborg ook gecombineerd worden met de rechtsbijstandsverzekering woning en/of gezin.

Voorbeelden (van maatschappij LAR)

… u naar de supermarkt gaat met het hele gezin. Als u na het winkelen terugkomt bij uw wagen, ziet u dat hij over de hele lengte bekrast is door een kleine jongen die zich geamuseerd heeft met een winkelwagentje. Zijn vader verontschuldigt zich wel, maar weigert te betalen. De maatschappij zal een expert aanstellen, zijn ereloon ten laste nemen en zal het schadebedrag bij de familiale verzekering van de tegenpartij of bij de tegenpartij zelf recupereren.

… u wordt vervolgd voor de rechtbank omdat u 79 km/u reed waar u slechts 50 km/u mocht. De kosten voor uw advocaat lopen snel op tot  € 700 – € 1.000. Maar die zijn voor rekening van de maatschappij.

… u in een parkeergarage tegen een muurtje rijdt. Uw omniumverzekeraar weigert u te vergoeden. Hij beweert dat de schade op een andere manier werd veroorzaakt. Ondanks het feit dat onze expert uw versie bevestigt, blijft uw omniumverzekeraar weigeren. Via de rechtbank en met hulp van uw advocaat naar keuze, bekomen ze uiteindelijk een volledige vergoeding. De kosten van expert en advocaat lopen snel op tot boven de € 2000. Deze nemen zij vanzelfsprekend ten laste.

… u er op uittrekt voor een fietstocht. Maar u wordt aangereden door een wagen en komt ten val. U moet naar het ziekenhuis voor behandeling en van uw fiets blijft weinig over. Dan zorgen zij dat de schade en de kosten voor de behandeling van uw letsel vergoed worden door de verzekeraar van de bestuurder die u aanreed. Zij zullen met behulp van een raadsdokter uw letsels en al hun gevolgen correct laten inschatten en zorgen dat u een complete schadevergoeding bekomt, zo nodig voor de rechtbank. In dit laatste geval kunnen de kosten heel snel tot vele duizenden euro’s oplopen en eigenlijk de bekomen schadevergoeding uithollen. Natuurlijk niet als u een rechtsbijstandsverzekering hebt die de kosten van experten, raadsdokters, advocaat en gerecht ten laste neemt.

… u langsgaat bij uw garagist voor een klein onderhoud. Maar nadien blijkt dat hij heeft nagelaten om olie bij te vullen en uw motorblok loopt schade op. Dan halen zij er een expert bij om de schade te bepalen, die hoog oploopt want de motor dient volledig te worden vervangen. We zorgen dat deze schade hersteld wordt op kosten van de garagist , waarbij de expert de herstellingen opvolgt. De erelonen van de expert betaalt de maatschappij.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

RECHTSBIJSTAND BRAND

Rechtshulp bij het bepalen van de schade, geschillen met de brandverzekeraar en rechtshulp bij geschillen naar aanleiding van de ondeskundige of gedeeltelijke herstelling van de schade aan de woning en dit als huurder of eigenaar.

In de gespecialiseerde polissen kunnen de waarborgen voor andere onroerende goederen dan de woning ook opgenomen worden alsmede de waarborg “huurgeschillen”.

Keuzewaarborg

Als optie kan deze waarborg onderschreven worden in de woning- of brandverzekering.

Voorbeelden (vanwege de maatschappij LAR)

… uw woning waterschade oploopt en uw brandverzekeraar weigert de helft van de schade te vergoeden. Dan zorgen zij dat een expert van uw keuze wordt aangesteld die uw exacte schade zal berekenen, zal onderhandelen met uw brandverzekeraar zodat u de vergoeding krijgt waar u recht op hebt. De kosten en erelonen van de expert nemen wij ten laste.

… bij wegenwerken in uw straat uw voortuin en de gevel van uw woonst worden beschadigd door een bulldozer. De schade loopt in de duizenden euro’s. Zij stellen in eerste instantie een expert aan om de schade in te schatten. Zij onderhandelen met de aannemer om vergoeding te bekomen. Bekomt u onvoldoende vergoeding of de aannemer of zijn verzekeraar weigeren mee te werken, dan brengen wij de zaak voor de rechter met een advocaat van uw keuze.

… er brand ontstaat in uw keuken, met behoorlijk wat schade tot gevolg. Maar uw brandverzekeraar weigert tussen te komen. Hij beweert dat de schade opzettelijk werd veroorzaakt. Dit kan u vanzelfsprekend niet aanvaarden. De maatschappij helpt u met de hulp van expert en advocaat om voor de rechtbank het tegendeel te bewijzen.

… u uw waterleiding laat vernieuwen, maar u constateert na 3 maanden ernstige vochtplekken door lekken in de vernieuwde waterleiding. De loodgieter schuift de verantwoordelijkheid van zich af, terwijl de fout volgens u overduidelijk bij hem ligt. Zij stellen meteen een expert aan om de schade vast te stellen en de verantwoordelijkheid aan te tonen. Gezien de betwisting door de loodgieter komt  de zaak voor de rechtbank. Ook hier zal een door u gekozen advocaat uw belangen maximaal verdedigen. De kosten van dit alles, expert, advocaat en gerechtkosten betalen wij in uw plaats.

… de overheid een nieuwe weg wil aanleggen op de plaats waar uw woning staat. Ze stelt een vergoeding voor, maar die is voor u onaanvaardbaar. Zij stellen meteen een gespecialiseerde immobiliënexpert aan om de juiste waarde te bepalen en zullen de kosten van uw advocaat op ons nemen die bij de gepaste gerechtelijke instanties de juiste vergoeding zal vorderen. Dergelijke specifieke administratieve geschillen kosten stukken van mensen. Een rechtsbijstandsverzekering neemt deze zware last van uw schouders.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

COMBI POLIS RECHTSBIJSTAND

Gecombineerde polis rechtsbijstand

Je kan deze aparte rechtsbijstandverzekeringen ook onderschrijven in een gecombineerde polis.
Verschillende maatschappijen bieden “pakketten” aan waar je op basis van je behoeften zo’n polis kan onderschrijven.

U kan hiervoor best contact met ons opnemen.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x