BA VRIJWILLIGERS

BA Vrijwilligers

Heel wat verenigingen en organisaties doen beroep op vrijwilligers, d.w.z. personen die zich onbezoldigd en zonder verplichting inzetten voor deze organisatie. Indien zo’n vrijwilliger door zijn fout of onachtzaamheid schade zou toebrengen aan anderen, kan hij hiervoor aansprakelijk gesteld worden en voor alle kosten opdraaien.

Om dit te vermijden heeft de overheid een groot aantal organisaties verplicht een verzekering af te sluiten die de aansprakelijkheid van deze vrijwilligers verzekert en dit sinds 1 januari 2007.

Dus maakt uw vereniging gebruik van vrijwilligers of bent u vrijwilliger in een organisatie, doet u er goed aan dit zeker eens na te gaan in hoeverre uw aansprakelijkheid verzekerd is…

Welke organisatie valt onder deze verplichting?

De publieke en private rechtspersonen zonder winstgevend doel (VZW, OCMW, …)
De feitelijke verenigingen die één of meer personen tewerkstellen met een arbeidsovereenkomst
De feitelijke verenigingen die, omwille van hun specifieke verbondenheid, beschouwd kunnen worden als een afdeling van de twee hierboven genoemde types van organisaties (vb. een jeugdbeweging of een sportclub die aangesloten is bij een federatie).
Voor organisaties die behoefte hebben aan een ander type aansprakelijkheidsverzekering, kan aan dit contract een uitbreiding toegevoegd worden die volledig conform is met de wettelijke verplichtingen.

Om de organisatie een zo volledig mogelijke dekking aan te bieden, wordt de verzekering voor vrijwilligers toegevoegd aan een contract dat de aansprakelijkheid van de organisatie zelf verzekert. Op die manier is niet alleen de aansprakelijkheid van de vrijwilliger zelf en deze van de organisatie voor haar vrijwilligers verzekerd, maar ook de algemene aansprakelijkheid van de organisatie.

Bovendien kan de organisatie ook een bijkomende verzekering afsluiten die tussenkomt indien de vrijwilligers gekwetst raken bij een ongeval.

Een pasklare oplossing

Om aan deze verplichting te voldoen stellen bepaalde maatschappijen voor zeker contact op te nemen met uw verzekeringsmakelaar. Die kan in uw aansprakelijkheidsverzekering, een clausule laten opnemen waardoor zowel de vrijwilliger als de organisatie voldoet aan de wettelijke verzekeringsplicht.

Standaard dekkingen

De organisaties kunnen een verzekering B.A. Feesten en/of B.A. Sport- en ontspanningsverenigingen afsluiten waar we de uitbreiding voor de vrijwilligers automatisch en gratis aanbieden tot 12 vrijwilligers.

Familiale verzekering?

Mocht de vrijwilliger in uitzonderlijke gevallen toch zelf aansprakelijk gesteld worden, dan kan hij in sommige gevallen beroep doen op zijn verzekering BA Gezin (BA Familiale) die eveneens conform de wet werd aangepast.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.
BA VRIJWILLIGERS

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x