FAMILIALE VERKZEKERING (BA Privé-leven)

De basiswaarborg van een familiale verzekering is de aansprakelijkheid tegenover derden.

Dit verzekeringscontract beschermt u immers tegen de aansprakelijkheid, die u en uw gezin kunnen oplopen, overeenkomstig de artikelen 1382 tot en met 1386bis van ons Burgerlijk Wetboek en gelijkaardige bepalingen van het buitenlands recht.

De belangrijkheid van een verzekering BA Privé-Leven, ook wel “familiale” genoemd, wordt zeer dikwijls onderschat. Nochtans is een dergelijke polis onmisbaar voor het gezin. Een kleine onoplettendheid kan voor flink wat schade zorgen bij buren, voorbijgangers, gasten,… De ongelukken zelf kunnen we niet vermijden de vervelende kosten wel. De familiale verzekering moet voorkomen dat uw patrimonium in gevaar komt zodat u niet de rest van uw leven moet betalen om de schade van een derde te vergoeden.

Uw familiale verzekering moet volgens de wet aan minimum voorwaarden voldoen:

  • De lichamelijke schade, die u aan derden veroorzaakt, moet minstens gedekt zijn tot een bedrag van € 12.394.675.
  • De stoffelijke schade, heeft als minimum de vergoedingsgrens van € 619.734. Tevens wordt per schadegeval een geïndexeerde vrijstelling toegepast van € 184,23 (index 177,23 – januari 2001).
De huidige verzekerde kapitalen in de meeste polissen liggen echter veel hoger.
Wie is gedekt?
  • Uzelf en alle personen die bij u inwonen, ook elders studerende kinderen,
  • minderjarige kinderen van derden, die bij u logeren of die u tijdelijk oppast,
  • Niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers.
  • Huisdieren
Wat is gedekt?

De dekkingen in de polis Familiale variëren van maatschappij tot maatschappij en zijn door middel van bijkomende waarborguitbreidingen aan te passen naar uw wensen.

Wat bij opzettelijke schade?

Een onschuldig spel van uw kinderen kan soms leiden tot onoverzichtelijke gevolgen door: vandalisme of andere opzettelijke schade. Indien de verzekerde de leeftijd van 16 jaar niet bereikt heeft is de aansprakelijkheid van deze persoon ook gewaarborgd voor zulke schade en kan de verzekeraar geen verhaal uitoefenen op de aansprakelijke ouder of de persoon die op het ogenblik van de feiten belast werd met het toezicht op de minderjarige.

Waar is de dekking geldig?

De wet voorziet dat het contract geldig moet zijn in geografisch Europa en de landen rond de Middellandse Zee. De meeste verzekeraars verlenen echter dekking in de hele wereld.

Keuzewaarborg:
  • Rechtsbijstand: De rechtsbijstand in deze polis is zeker geen overbodige waarborg. Deze verdedigt u bij een vordering van de tegenpartij en verschaft u rechtshulp bij het terugvorderen van de door u geleden schade. Zie rubriek Rechtsbijstand gezin
  • Uitbreidingen: afhankelijk van de gekozen maatschappij kan u de familiale verzekering verder uitbreiden met dekkingen naar keuze.
Formules:
Voor de premie hoeft u het zeker niet te laten, een gezinspolis kost jaarlijks ongeveer € 60. Alleenstaande of personen van de derde leeftijd kunnen genieten van een korting.
Vrijstelling

In de familiale verzekering voorzien de meeste Belgische verzekeringsmaatschappijen ook nog een wettelijke vrijstelling van € 241,92 aan Abex 745 (januari 2015). Deze vrijstelling zal in mindering gebracht worden bij een schadevergoeding. Maar is enkel van toepassing op stoffelijke schade.

Afhankelijk van de bundeling van uw verzekeringscontracten bieden de maatschappijen een afschaffing of gedeeltelijke terugbetaling van deze vrijstelling. Tevens is bij sommige maatschappijen ook een afkoop van de vrijstelling mogelijk in een losstaande polis.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.
FAMILIALE VERKZEKERING (BA Privé-leven)

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x